Main property header
Property headerProperty header
+7
Property header
11
Rent Negotiable

The Grainstore, Roe Lane (off Thomas Street), The Digital Hub, Dublin 8

1188 sq. ft.

Office Space

Property Overview

  • Unit Price: €0.00 per sq. ft. per month
  • Available From: Immediately

Description

  • Overall Floor Area: 1188 sq. ft.
*** FLEXIBLE TERMS & CONTRACTS |10 MINUTE WALK TO CITY CENTRE | LONG TERM LEASES AVAILABLE *** *** A FRIENDLY, CREATIVE & CULTURALLY DIVERSE CAMPUS | REGULAR SOCIAL & NETWORKING EVENTS *** *** A UNIQUE NEIGHBOURHOOD | WEALTH OF LOCAL SHOPS AND SERVICES | VARIETY & VALUE FOR LUNCH & AFTER-WORK SOCIALISING*** About the Grainstore The Grainstore is a restored 19th century building, carefully refurbished in 2015 into seven private offices in which the original Victorian architectural features such as concrete jack arches, steel beams and columns have been retained. The Grainstore’s bright and spacious office units are now home to technology, and digital media companies. The building also has an impressive meeting room called the Marshalsea Room, which is regularly used by companies across all eight buildings at The Digital Hub campus. Description Six offices, across three floors, are now available, ranging in size from 1188 sq. ft to 1938 sq. ft with flexible lease terms and pricing. You can rent from one to all six offices depending on your requirements. • First floor: Two offices, 1188.93 sq. ft and 1479.37 sq. ft. • Second floor: Two offices, 1246.92 sq. ft and 1938.43 sq. ft. • Third floor: Two offices, 1198.37 sq. ft and 1895.38 sq. ft. All offices are visually impressive, bright, spacious, and safe. Depending on your needs these offices can be furnished or unfurnished and all six offices benefit from their own kitchenettes . There is also a shared Kitchen on the ground floor. This building is 24/7 accessible and monitored by security. Price Please contact our Sales Team to discuss your budget, preference for lease arrangements and other requirements. Facilities • Lift access. • Own kitchenette. • Furnished or unfurnished. • Shared WC. • Communal kitchen (Ground Floor). • Bookable, meeting room with 75’ LED TV & Clickshare, Podium (Ground Floor). • Shared collaborative space (Ground Floor). • Secure & covered Bike Hanger. • Car parking on application. • 24/7 access to building. • Strict adherence to COVID-19 hygiene protocols. Security • 24/7 Electronic Access Control. • 24/7 CCTV monitored security system. ICT • Cat 6 computer cabling. • High speed internet. • Wifi. Features • Double height entrance area on ground floor. Two glass atriums for maximum natural light. • Original architectural features such as concrete jack arches, original steel beams and columns have been retained. ‘Turner Steelworks’, who were responsible for the National Botanic Gardens, manufactured the steel beams. Benefits: • Friendly, responsive Client Services team. • Regular free events designed for networking, learning, and socialising. • Discounts to attend tech and digital media industry events both on and off campus. A great location The Digital Hub is almost twenty years in existence. We have an unrivalled business network and are a key player in Dublin’s tech eco-system. But not just that — we are a friendly, creative and culturally diverse community. Our unique membership is the cornerstone of The Digital Hub. Plus we are located in one of Dublin’s oldest and most historical districts - the Liberties area of Dublin city. * Well serviced by public transport from Dublin Bus and Bikes on Thomas Street to LUAS and trains at Heuston Train Station, which is a 6-to-10-minute walk away. * The campus is a 25-minute walk to College Green/Grafton Street area. * Great variety on Thomas Street and the surrounding area for lunch and after work socialising with your colleagues. * Home to Dublin’s newest community park at Bridgefoot Street * Learn more at https://libertiesdublin.ie/business/ ***Call us today to arrange a viewing on +353 1 480 6200.*** Is féidir an chíos a phlé An Iathlainn, Lána an Róigh (ó Shráid Thomáis), An Mol Digiteach, Baile Átha Cliath 8 Spás Oifige 1188 tr. chearnach Forbhreathnú ar an Réadmhaoin • Praghas aonaid: €0.00 in aghaidh na tr. cearnaí in aghaidh na míosa • Ar Fáil ó: Láithreach Cur síos • Limistéar Urláir Iomlán: 1188 tr. chearnach *** TÉARMAÍ & CONARTHAÍ SOLÚBTHA | SIÚLÓID 10 NÓIMÉAD GO LÁR NA CATHRACH | LÉASANNA FADTÉARMACHA AR FÁIL ****** CAMPAS CAIRDIÚIL, CRUTHAITHEACH AGUS ÉAGSÚIL Ó THAOBH CULTÚIR DE | ÓCÁIDÍ SÓISIALTA & LÍONRAITHE RIALTA **** COMHARSANACHT UATHÚIL | RAIDHSE SIOPAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ ÁITIÚLA | ÉAGSÚLACHT AGUS LUACH DON LÓN & SÓISIALÚ TARÉIS - OIBRE *** Is foirgneamh athchóirithe ón 19ú haois é an Iathlainn, a ndearnadh athchóiriú cúramach air in 2015 ina sheacht n-oifig phríobháideacha inar coinníodh na gnéithe ailtireachta Victeoiriacha a bhí ann ar dtús, amhail áirsí seac coincréite, bíomaí cruach agus colúin. Sa lá atá inniu ann tá cuideachtaí teicneolaíochta agus meáin digitigh lonnaithe in aonaid oifige gheala fhairsinge na hIathlainne. Tá seomra cruinnithe mórthaibhseach san fhoirgneamh freisin ar a dtugtar Seomra Marshalsea, seomra a úsáideann cuideachtaí ó gach ceann den ocht bhfoirgneamh ar champas an Mhoil Dhigitigh. Cur síos: Tá sé oifig, ar fud trí urláir, ar fáil anois, idir achar urláir 1188 tr. chearnach agus 1938 tr. chearnach a bhfuil téarmaí léasa agus praghsáil sholúbtha ag gabháil leo. Is féidir leat idir oifig amháin agus gach ceann de na sé oifig a ghlacadh ar cíos, ag brath ar do chuid riachtanas. • An chéad urlár: Dhá oifig, 1188.93 tr. chearnach agus 1479.37 tr. chearnach • An dara hurlár: Dhá oifig, 1246.92 tr. chearnach agus 1938.43 tr. chearnach • An tríú hurlár: Dhá oifig, 1198.37 tr. chearnach agus 1895.38 tr. chearnach Oifigí áille is ea iad ar fad ó amharc. Tá siad geal, mhór, agus sábháilte. Ag brath ar do chuid riachtanas, féadtar na hoifigí seo a chur ar fáil le troscán nó gan troscán. Tá a cistin bheag féin ag gach oifig. Tá cistin roinnte ar urlár na talún freisin. Tá rochtain 24/7 ar an bhfoirgneamh seo agus déanann lucht slándála monatóireacht air. Téigh i dteagmháil lenár bhFoireann Díolacháin chun do bhuiséad, na socruithe is fearr leat maidir le léas agus riachtanais eile a phlé. Áiseanna • Rochtain ar ardaitheoir. • Do chistinéad féin. • Troscán ann nó gan a bheith ann. • Leithreas roinnte. • Cistin chomhroinnte (Urlár na Talún). • Seomra cruinnithe is féidir a chur in áirithe, le teilifís LED 75' & Clickshare, Póidiam (Urlár na Talún). • Spás comhoibritheach comhroinnte (Urlár na Talún). • Crochadán rothair atá slán & clúdaithe. • Carrchlós ach iarratas a dhéanamh. • Rochtain 24/7 ar an bhfoirgneamh. • Cloítear go docht le prótacail sláinteachais COVID-19. Slándáil • Rialú Rochtana Leictreonach 24/7. • Córas slándála CCTV faoi mhonatóireacht 24/7. TFC • Cáblú ríomhaire Cat 6. • Idirlíon ardluais. • Wifi. Gnéithe • Limistéar bealaigh isteach d'airde dúbailte ar urlár na talún. Dhá aitriam gloine chun an oiread solas nádúrtha is féidir a ligin isteach. • Gnéithe ailtireachta bunaidh cosúil le háirsí seac coincréite, bíomaí cruach bunaidh agus colúin a coinníodh. ‘Turner Steelworks ', a bhí freagrach as Garraithe Náisiúnta na Lus, a mhonaraigh na bíomaí cruach. Tairbhí: • Foireann Seirbhísí Cliant chairdiúil fhreagrúil. • Imeachtaí rialta saor in aisce atá deartha le haghaidh líonraithe, foghlama agus sóisialaithe. • Lascainí chun freastal ar imeachtaí i dtionscal na teicneolaíochta agus na meán digiteach ar an gcampas agus lasmuigh de. Suíomh iontach is ea an Mol Digiteach atá fiche bliain ar an bhfód, nach mór. Tá líonra gnó gan sárú againn agus tá ról lárnach againn in éiceachóras teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Ach ní hamháin sin — is pobal cairdiúil, cruthaitheach agus éagsúil ó thaobh cultúir de sinn. Tá ár mballraíocht uathúil mar bhunchloch an Mhoil Dhigitigh. Ina theannta sin, táimid lonnaithe i gceann de na ceantair is sine agus is stairiúla i mBaile Átha Cliath - ceantar na Saoirsí i gcathair Bhaile Átha Cliath. * Seirbhísithe go maith ag iompar poiblí de chuid Bhus Átha Cliath agus Rothair ar Shráid Thomáis go LUAS agus traenacha ag Stáisiún Traenach Heuston, siúlóid 6 -10 nóiméad uainn. * Is siúlóid 25 nóiméad é ón champas chuig ceantar Fhaiche an Choláiste/Shráid Grafton. * Rogha mór ar Shráid Thomáis agus sa cheantar máguaird le haghaidh lóin agus sóisialaithe tar éis oibre le do chomhghleacaithe. * Áit a bhfuil an pháirc phobail is nuaí i mBaile Átha Cliath ag Sráid Bhun an Droichid * Tuilleadh eolais ag https://libertiesdublin.ie/business/** Glaoigh orainn inniu chun breathnú a shocrú ar +353 1 480 6200.***

Property Facilities

  • Parking
  • Alarm
  • Toilets
  • Meeting Rooms
  • Kitchen Area
  • Cat 6 Data Cabling

BER Details

C3

Statistics

24/11/2022

Entered/Renewed

7,267

Property Views

Daft ID: 57788452

Contact

profile

Client Services

+353 1 480 6200